☰Menu 

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie jest World Trade Technology Polska Spółka z o.o. z siedzibą Janowice 387, 32-020 Wieliczka, NIP 6751369921, KRS 0000286420, który przetwarza je w celach związanych z prowadzeniem działalności Serwisu, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pod pojęciem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administrator oświadcza, iż przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników.
 3. Administrator zbiera tylko i wyłącznie podstawowe dane (np newslettera, formularza kontaktowego, założenia konta, zgłoszenia reklamacji bądź zamówienia) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem oraz prawnie usprawiedliwionym celu marketingowym, a także w innych prawnie dopuszczalnych celach.
 4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane Użytkownika, jeśli będzie to konieczne do wykonania usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym czy dostawcom usług internetowych.
 5. Administrator nie przekazuje danych osobowych do innych państw, w szczególności spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub organizacji międzynarodowych.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie. Dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Obecnie okres ten wynosi 10 lat.
  Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. W przypadku przedsiębiorców ten okres czasu co do zasady wynosi nie dłużej, niż 3 lata i różni się w zależności od tego, jakiej umowy dotyczyło przetwarzanie danych.
 7. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych.
  By uzyskać dostęp do swoich danych wyślij email na adres sales@inkstore.pl.
 8. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  By wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych wyślij email na adres sales@inkstore.pl.
 9. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
  By cofnąć zgodę na przetwarzanie danych wyślij email na adres sales@inkstore.pl.
 10. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia Administratorowi żądania usunięcia swoich danych osobowych. Jednak żądanie takie nie może wywoływać negatywnych skutków w funkcjonowaniu Administratora (np należytego wykonania usług, rozpatrzenia reklamacji), nie może również być w sprzeczności z obowiązującymi przepisami (np sprawozdawczość finansowo księgowa).
  By usunąć swoje dane wyślij email na adres sales@inkstore.pl.
 11. Użytkownik ma prawo do przeniesienia danych osobowych do innego operatora, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 12. Użytkownika ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. Skargę może wnieść w Państwie Członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  naruszenie ochrony danych osobowych oznacza takie naruszenie zasad bezpieczeństwa, które prowadzi do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych danych osobowych.
 13. Administrator nie zbiera dodatkowych danych i nie stosuje tzw profilowania celem dopasowania zawartości. Zbierane są jedynie podstawowe dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, zgodnie z polityką cookies.
 14. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji odnoszących się bezpośrednio do jego serwisów internetowych i usług, np.:zmiany, aktualizacje, wewnętrzne promocje, ankiety (z zastrzeżeniem, że udzielenie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika) i konkursy (organizowane przez Administratora lub na jego zlecenie lub przy jego udziale);niekomercyjnych listów (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste) oraz informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa - również podmiotów współpracujących z Administratorem, przy jednoczesnym zachowaniu poufności danych swoich Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na swoje konto e-mail. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczona jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
 15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować newsletterów należących do Administratora oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez serwisy internetowe należące do Administratora.

[X] Strona korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
[X]
Loading...